Välkommen till samlarportalen, här nedan ser du ett exempel på en av sidorna du kan hitta här.
Några tumstockar - och en fråga.
-

5559 sidvisningar

Några tumstockar

- och en fråga

Av Thorsten Sjölin i SamlarNytt 2011/6.


DET FINNS VÄL KNAPPAST EN (manlig ) läsare av Samlarnytt som inte har en tumstock i sin verktygslåda. Att den är hopfällbar och tillverkad av Hultafors tar jag för givet. Finns det andra tumstockar?

Själv har jag flera sådana, både enmeters och tvåmeters och både i garaget och inne i huset. De är helt enkelt oundgängliga, inte minst för en som bor i England där man envist håller på sina föråldrade mått och endast otroligt försiktigt inför det metriska systemet. Något beror det kanske på att det stora och "avancerade" landet i väster också håller på detta system medan Kanada har infört det metriska.

Sjukhusen här är metriska och man slipper försökaGammal tumstockomvandla sina många överflödiga kilon till stones och pounds. Det går 14 pounds på en stone och en stone är alltsa 6,35 kg. Man har också äntligen fattat att Celsius är bättre än Fahrenheit, även om man ibland kallar det centigrade.

 

 

En av alla de riktigt gamla tumstockar som kan hittas på auktionssidor på internet. På engelska heter tumstock "folding rule" eller "folding ruler", alltså 'vikbar linjal

 

Sverige införde det metriska systemet 1879 och det skulle ta tio år innan det var helt genomfört. Detta kan jämföras med Danmark som inte antog systemet förrän 1907 och inte fastställde det i lag förrän 1922, enligt den källa jag anlitat. Denna källa säger också att det tog fram till 1980 innan man infört systemet i Storbritannien. Det måste vara i delar som ligger långt ifrån där jag bor! Man tog ett beslut att införa det metrisk systemet, men tiden mellan beslut och genomförande ligger på de brittiska öarna långt ifrån varandra, speciellt när det gäller gammalt och invant. Jag är gammal nog att komma ihåg när allt timmer såldes i tum i Sverige fram till, troligen, 1980, när Storbritannien faktiskt blev metriskt på timmer.

Hultafors tumstockSveriges export gick västerut och det fanns ingen anledning att hålla sig med två systemsom fördyrade. Jag minns också mycket väl att en tjugofemöring kallades tolvskilling långt fram i tiden. Så där satt alltså en massa ilskna svenskar som ville hålla kvar sitt antikverade system och de behövde hjälp.

Karl-Hilmer Johansson Kollén i Hultafors insåg detta och konstruerade en slags mätlinjal med båda måtten. Mycket snart kom han med den hopfällbara som vi så väl känner till. Det var, enligt deras egen uppgift, 1883. Karl-Hilmer var en typisk viktorian med ett väldigt skägg och med framåtanda. Ingenting verkade omöjligt för folk under den senare hälften av 1800-talet. Det var naturligtvis en ren tillfällighet att han hette Johansson, ett hederligt svenskt namn, liksom en annan herre i Eskilstuna, med initialerna CE. Denne uppfann ett system för mätning som gjorde masstillverkning möjlig och Henry Ford var honom mycket tacksam. CE upptäckte också att en brittisk tum och en amerikansk tum inte var exakt lika. Han bestämde därför att en tu skulle vara exakt 25,4 mm och så har den förblivit. Jag skulle gärna vilja ha en gammal hultaforsare i min totalt osorterade låda med mät och räkneverktyg, men jag klarar mig nog utan trots allt. Huset är tyvärr inte oändligt stort!

För några dagar sedan satt jag nere i trädgården med en relativt ny hultaforsare i handen och fann en rätvinklig triangel vid 25,3 cm och en vid 74,3 cm.

Jag kan inte se vad de har för funktion, ingen som jag har någon aning om i alla fall. Jag kan naturligtvis fråga Hultafors, men varför inte låta frågan gå vidare till våra kunniga medlemmar?

Tumstockar tillverkas fortfarande i Hultafors, men man tillverkar också en mängd andra verktyg säger deras hemsidor. Om inte mitt minne sviker mig fanns det också ett sanatorium i samhället som drevs av någon religiös stiftelse. Min moder tillbringade några veckor där på 1950-talet och berättade historier om hur hon och andra "inhysingar" smög sig till det syndens näste som var byns café! Men luften var hög och ren och hon kryade på sig, kanske till och med hjälpt av dessa vandringar.

 Vasaskeppets tumstockBilden till vänster. En del av en tumstock, graderad i turn och halvtum, hittades bakom en bordläggningsplanka som togs bort från skrovets botten på Vasaskeppet under vintern 2010. Brottytan är gammal, vilket antyder att tumstocken bröts av och tappades bort nar Vasa byggdes 1626-1627.

Tumstocken är indelad i svenska tum. Svenskarna utgjorde ungefär halva arbetsstyrkan på Stockholms skeppsgård. De svenska tumstockarna var en fot länga och indelade i 12 turn, medan de hollandska timmermännen använde tumstockar med 11 turn. Tumstockarna tillverkades av timmermännen själva och varierar vad galler längd och gradering. Den här tumstocken är för lång för att representera en svensk standardfot (297 mm). Fyra tumstockar har hittats pa Vasa och alia är olika långa! www.vasamuseet.se

 Amerikansk tumstock

Bilden till höger. Denna vackra tumstock såldes på auktion i USA för 45 dollar, cirka 270 kr.

 

Tipset nedan, kommer från Ingenjör Lundströms experiment på WWW.ingenjorn.comMäta invändigt