Privat

7423 sidvisningar


SAMLARPORTALEN – din kunskapsbank -

SAMLARPORTALENs vision är att alla samlarområden skall rymmas på en hemsida, ett nav, och här skall man kunna utbyta tankar, bilder, frågor och svar. Att museers, branschfolks, antikhandlares, auktionsföretags, samlarförbunds, privatsamlares och andra aktörers gemensamma kunskaper skall kunna vara till glädje för alla medlemmar. Ett socialt media.

SAMLARPORTALENs ambition är att tillvarata den enorma kunskap som finns i vårt land om våra samlar / kulturskatter. En resurs som måste bevaras för kommande generationer.
Dokumentationen och kunskapsutbytet måste vi göra NU  
                           
SAMLARPORTALEN har lagt upp en stor databas på svenska där alla skall kunna få och lämna information. Till en början kommer ca 2500-3000 leksaker att finnas avbildade och beskrivna. Naturligtvis kommer alla samlarområden att omfattas av denna kunskapsbank men här är det viktiga att du blir medlem och medverkar med just dina kunskaper och om ditt
samlarområde. Här kan du själv registrera nya samlarområden och tipsa nya medlemmar.

SAMLARPORTALEN blir på så vis en hjälpande resurs och förhoppningsvis kommer den att växa under organiserade och effektiva former. Ju mer kunskap du delar med dig desto mer får du igen att glädjas åt i ditt eget samlande!
 

  • Tanken är naturligtvis att du skall kunna dela med dig av dina kunskaper och att lägga ut dem i databasen. Under hela tiden kan du ändra eller byta ut delar som behöver korrigeras.
  • Har du bilder, gamla fotografier, kataloger, priskuranter, dokumentation och annan viktig information kan det lagras i kunskapsbanken.
  • Berätta om din samling och ditt samlande eller saker du söker.Du redigerar helt din publicering med text och bilder.
  • Skriv artiklar eller inlägg och ställ frågor för att få igång en levande dialog. På så vis får du kontakt med andra samlare inom ditt samlarområde, fortare än du tror.
  • Hos SAMLARPORTALEN finns ingen pressläggningstid, ej heller öppettider. Du ägnar dig åt din hobby när du själv vill och det bästa av allt! Du klarar dig med ganska begränsade datorkunskaper, systemet är ”självinstruerande”.
  • Möt och hitta andra kulturbevarande aktörer och samlare på SAMLARPORTALEN.


Hur gör jag?
Du registrerar dig med namn och komplett adress. Så skapar du ett användarnamn och ett lösenord och får det bekräftat när du godkänt villkoren. Ingen annan kan komma åt din identitet om du inte själv vill. Du agerar under ditt ” alias” och "mina sidor".

När din registrering är bekräftad så är det bara att starta upp på SALARPORTALEN. Följ den ”självinstruerande” informationen. 

Du länkar till din hemsida och vise versa (obligatoriskt) och nyttjar alla andra tjänster bl.a har du möjlighet att berätta om din hobby på "Min sida" som du redigerar själv.

SAMLARPORTALEN blir ett forum för seriösa utövare av samlarhobbyn en gemensam mötesplats - ett nischat socialt media. Du kommer även att hitta andra aktörers specialområden och mailadresser hos oss. 

Samlarorganisationer och andra veteranklubbar kan även registrera en ”egen” sluten avdelning dit endast inloggade egna medlemmar kan få tillträde. Ett utmärkt sätt att visa upp sin verksamhet och samtidigt erbjuda nya medlemmar att ansluta sig till den egna organisationen.

Medlemskap (för privatpersoner / företag / institutioner) ger full access till all information som samlas i databasen. Genom ditt medlemskap försvåras även oseriösa personers agerande på SAMLARPORTALEN.

Icke medlemmar i SAMLARPORTALEN kommer naturligtvis att kunna se hur upplägget är och hur databasen fungerar, skall kunna ställa frågor och få svar.

KALENDARIET är offentligt, för alla. Företag, arrangörer och organisationer kan utan kostnad lägga upp sina arrangemang själva. Indelningen sker stads och landskapsvis, lätt sökbart.

En handlaremarknad KÖP&SÄLJ är under utveckling.

Företag, Museer och privatpersoner som vill annonsera i SAMLARPORTALEN hänvisas till info@samlarportalen.se, eller mobilen 0706 556575 för offert.

Icke önskvärd medlem / material kommer att refuseras av SAMLARPORTALEN. Läs villkoren.

SAMLARPORTALEN är på svenska. 

Listan på samlarområden kan kompletteras av medlem. Sökmotorer kommer att finnas inom alla områden. 

SAMLARPORTALEN® är ett inregistrerat varumärke. 

Välkommen nu är du bara några ”klick” ifrån:
SAMLARPORTALEN – din kunskapsbank -.
 
Klicka för större bild
Mike von Matuska
VD