Allmänt

11865 sidvisningar

SAMLARPORTALEN - din kunskapsbank -

SAMLARPORTALENs vision är att alla samlarområden skall rymmas på en hemsida, ett nav. Här skall man kunna utbyta tankar, bilder, frågor och svar. Alla muséers, branschfolks, antikhandlares, auktionsföretags, samlarförbunds, privatsamlares och andra aktörers gemensamma kunskaper skall kunna vara till gemensam glädje.

SAMLARPORTALENs ambition är att tillvarata den enorma kunskap som finns i vårt land om våra samlar / kulturskatter. En resurs som måste bevaras. Dokumentationer och kunskapsutbyten måste ske nu i samklang med alla kulturbevarande krafter.

SAMLARPORTALEN har en stor databas på svenska där alla skall kunna få och lämna information. Initialt finns ca 2500-3000 leksaker avbildade och beskrivna. Naturligtvis kommer alla samlarområden att omfattas av denna kunskapsbank. Här är det viktigt att du medverkar med just dina kunskaper om ditt område. Du kan själv registrera nya samlarområden och naturligtvis tipsa andra samlare.

SAMLARPORTALEN blir på så vis en resurs som kommer att växa under organiserade och effektiva former. Under olika rubriker finns nu information om ca 6000 branschanknutna aktörers hemsidor - mailadresser. Sedan starten har vi haft fler besökare än förväntat.

Tanken är naturligtvis att alla skall kunna dela med sig av sina kunskaper och att lägga ut dem i databasen. Du ansvarar själv för all information på ”mins sida” som hanteras som ett vanligt worddokument. Naturligtvis måste du först registrera dig antingen som företag - organisation med org.nr eller privatperson.

    1. Har du intressanta bilder, fotografier, kataloger, priskuranter,         och annan viktig information kan det läggas upp i kunskapsbanken.

2. Berätta om ditt samlande eller om din samling eller saker du söker eller undrar över..

3. Skriv artiklar, reportage eller inlägg, ställ frågor för att få igång en levande dialog.

     4. Hos SAMLARPORTALEN finns ingen pressläggningstid, ej heller        öppettider. Du ägnar dig åt din hobby när det passar dig.

     5. Du klarar dig med ganska begränsade datorkunskaper.

 

Hur gör jag!

Du registrerar dig med namn och komplett adress. Så skapar du själv ett användarnamn och ett lösenord. När du registrerats får du en bekräftelse. Ingen annan kan komma åt din identitet om du inte själv vill. Nu agerar du under ditt ”alias” på ”min sida”. Allt är självinstruerande, följ instruktionsfilmen om du är osäker. Det är viktigt att du som har egen hemsida länkar den från och till SAMLARPORTALEN.

SAMLARPORTALEN är ett kostnadsfritt forum för seriösa utövare av samlarhobbyn. KALENDARIET är offentligt. Branschföretag, muséer mässarrangörer och organisationer lägger upp sina arrangemang själva. Indelningen sker landskapsvis. Du finner aktörer från hela Sverige i databasen. Det är endast ett ”klick” som skiljer dem åt.

En handlaremarknad KÖP&SÄLJ är under utveckling.

Företag och privatpersoner som vill annonsera med banner i SAMLARPORTALEN hänvisas till info@samlarportalen.se

Icke önskvärd medlem / material kommer att refuseras av SAMLARPORTALEN, enligt villkoren.

SAMLARPORTALEN är på svenska för svensktalande medlemmar.

Listan på nya samlarområden kan kompletteras av medlem. Sökmotorer finns inom alla områden.

SAMLARPORTALEN.se är ett inregistrerat varumärke.

 

 


Klicka för större bild

    Mike von Matuska

    VD

    Pemab, Box 55510, 10204 Stockholm, Sweden.