För alla med organisationsnummer.

Är du privatperson, klicka här.
(111 11)
Andra kan se din mailadress
Du får mail när något hänt som intresserar dig

Beskriv företaget, öppettider m.m.
(111111-1111)
Jag godkänner härmed samlarportalens regler

 

 

Sammanfattning av regler, läs kompletta regler genom att klicka här.

Samlarportalen erbjuder en elektronisk mötes- och marknadsplats, där Du genom registrering kan bli medlem (Medlem) och därmed ges åtkomst och möjlighet att utbyta kunskap och ideér med samt köpa och sälja varor från och till andra medlemmar. 

VIKTIGT:
LÄS IGENOM DE ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOREN FÖR ANVÄNDNING OCH ÅTKOMST TILL SAMLARPORTALEN INNAN DU REGISTRERAR ETT KONTO SAMT ANVÄNDER ÅTKOMST TILL SAMLARPORTALEN.
GENOM ATT DU REGISTRERAR DIG, HAR TILLGÅNG TILL ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDER SAMLARPORTALENS WEBBPLATS, ACCEPTERAR DU NEDANSTÅENDE ANVÄNDARVILLKOR OCH DETTA AVTAL BLIR DÄRIGENOM BINDANDE. Vid var tid gällande Användarvillkor för Samlarportalen, är tillgängliga på webbplatsen.

Du bör särskilt beakta:

  • att Medlem måste vara över 18 år om fysisk person;
  • att Medlem själv och ensam är ansvarig för alla vidtagna handlingar under sin identitet, inloggningsnamn och lösenord;
  • att Medlem uppmanas att vara försiktig och använda sunt förnuft i användning av och åtkomst till Samlarportalen;
  • att du som Medlem godkänner och tillåter att Samlarportalen ger begränsad tillgång till kontaktinformation för att underlätta samspelet bland medlemmarna, dock att medlems användning av andra medlemmars information är begränsad i enlighet med Samlarportalens villkor och vid var tid gällande regler och policies;

Samlarportalen är inte en auktionsförrättare utan är endast ett forum som tillåter Medlem att utbjuda, sälja och köpa egendom i enlighet med vid var tid gällande regler som Samlarportalen uppställt. Samlarportalen granskar aldrig auktioner som införts av Medlem, äger inte objekten som saluförs och tar inte del i eller ansvar för transaktionerna mellan medlemmar som köpare och säljare. Samlarportalen har heller ingen kontroll över auktionerade objekts kvalitet, säkerhet, laglighet, eller sanningsenlighet eller riktighet, ej heller över säljares förmåga att sälja föremålen och köpares förmåga att köpa desamma.