Välkommen till samlarportalen, här nedan ser du ett exempel på en av sidorna du kan hitta här.
Grönsöö Slott
-

6186 sidvisningar

Grönsöö Slott i Mälaren väster om Stockholm

 

Grönsöö Slott

Byggd mellan 1607-1611 av Riksrådet Jona Skytte, lärare till Gustav II Adolf.

 

Grönsöö salong

Huset byggdes som ett renässansslott med 4 hörntorn, sadeltak med franska förebilder. Familjen ägde Grönsöö i fyra generationer som senare förfaller. Familjen Falkenberg köper slottet 1937 och river hörntornen enär slottet var så förfallet och med nuvarande utseende som följd. Läkaren David von Schultzheim köper Grönsöö sedan, men 1820 blir Familjen von Ehrenheim nya ägare. Man började att anlägga parkanläggningar, men vattennivån var halvannan meter högre då i Mälaren vilket var ett stort problem.

Grönsöö interiörGrönsöö takdekor

Hit kunde man bara komma med båt men på 1740talet byggdes en bro. Barocken inspirerade ombyggnaden och parken till nuvarande ungefärlig utseende.

 

Grönsöö gul salong

David von Schultzheim blev förmögen på att ha infört smittkoppsympningen till Sverige. Under hans ägande infördes vissa romantiska inslag, typiska för den tiden. Mest spektakulärt blev ett Kinesiskt snäckhus byggd 1786 på en stenfot vid stranden. Interiört är huset klätt med snäckor och mineraler från ostasien, helt unikt i Europa.

 

Grönsöö snäckhus

Kastenjeallen är planterad på 1750talet och träden är från den tiden. Slottet och parken är byggnadsminnesförklarade. Blomstergården är från 1920talet. Här fanns tidigare en labyrint som revs på 1860talet.

 

Interiört är slottet en unik upplevelse. Under familjen von Ehrenheims ägo, under snart 200 år har ingenting skingrats. Allt finns kvar som en unik tidspegel på hur man bodde ståndsmässigt förr. Väl värd en guidning av ägarparet.

www.gronsoo.se