Välkommen till samlarportalen, här nedan ser du ett exempel på en av sidorna du kan hitta här.
Godafton, vackra mask!
-

1454 sidvisningar

"Godafton, vackra mask!"

Thorsten Sjölin ur SamlarNytt 2010/3

EFTERSOM MASKER ROAR MIG (I VARJE fall för tillfället) kan jag inte undanhållnågra som just dök upp i ett pressmeddelande. Om ni var i New York 7-17 mars 2009 hade ni haft chansen att se en utställning NeuhoffGallery, 41 East 57th Street med masker från Bhutan, ett land som väl inte många av oss besökt. Men maskerna kan man titta på. Dessa var dansmasker och när den nye monarken installerades november 2008 var det mycket dansande med masker. Han lystrar för övrigt till den magnifika namnet Hans Majestät Jigme Khesar NamgyeJ Wangchuck.

Maskerna i Bhutan har en lång och intressant historia som beskrivs närmare i katalogen. Masker verkar vara ett område där priser och intresse håller i sig, men så är vi inne på etnografiska föremål somMaskerinte flukturerar mycket.

Man kan fråga sig hur långtillbaka maskernas historia går och det är troligt att de fanns tidiga civilisationer. Om man tar Japan som ett exempel så går traditionetillbaka minst 1500 årMasker används i teaterpjäser (om man nu kan kalla dem ) av No-typ som enligt somliga västerländskbetraktare bara kajämföras med Wagners operor i tråkighet. Men maskerna äotroligt varierade. Anledningetill att man använder masker är att många av rollerna är demonergamla gubbar, unga flickor etc och fram till 1947 var detta  endast  en  manlig sysselttning.

Alltbehövdes masker för att visa publiken vem som var vemDansmasker är kända från många håll, inte minst Afrikaframförallt Västafrika och hoolika indianstammar i Amerikoch på andra håll. Danserna vaoftast av religiöst ursprung exempelvis för att frambesvärjandar, inte minst av förfäder.

Alla har väl sett de två maskerna (tragik och komedisom används som symbol för teatern. Dessa kan härledas tillbaka till de tidiga grekiska teaterpjäserna som hade tagit över bruket från dionysiska ritualer. Idag används masker ofta i karnevaler och av rånarsom inte vill bli identifierade och därmed är vi kansktillbaka till ursprunget. På närmare håll har vi tomtemaskesom skrämde ungar förr i tiden och kanske fortfarandgör det, men jag hoppas att dagens ungar ämindre lättskrämda än vi var.

Samlarnytt hade en artikel om Bengt-Åke Bengtssonmedlem, skådespelare, samlare av afrikanska masker (de finns nu på Kulturen i Lund) i nr 112000, och Käpphästehade en artikel om Bengtsson i 1-3/1945.

 Mask

De tre små bilderna uppe th. är masker från Thorstens egen samling. Den stora bilden är en arg gudom, gjord i papier-mac.

Bilden ovan visar en skelettmask i träDe båda stora bilderna är från Rossi&Rossi.